Polityka prywatności

1      Kim jesteśmy? Kto jest Administratorem danych? Jesteśmy firmą działającą pod nazwą EUROFALA Grzegorz Zyśk  z siedzibą w 04-445 WARSZAWA, przy ul. Szafarzy 24, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Dzielnicy Warszawa – Rembertów  pod numerem 28867 dnia 2001-02-10 , REGON: 017213607 ,  NIP: 759-105-85-02. My jesteśmy Administratorem danych osobowych. Kontakt z Administratorem: eurofala@eurofala.pl tel.  22 6735872  lub kom. 602 305 920

2.     Jak przetwarzamy dane osobowe? Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi polskiego prawa. 

3.     Jakie dane osobowe zbieramy? Zbieramy takie dane:

1) imię i nazwisko; nazwę firmy

2) adres firmy/dostawy;

3) numer NIP; numer REGON

4) numer telefonu;

5) adres e-mail;

6) numer rachunku bankowego.    

    4. Dlaczego zbieramy dane osobowe? Firma Eurofala  zbiera dane, aby wykorzystywać
           je do następujących celów:

1.     sprzedaży produktów oferowanych przez Firmę -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2.     marketingowych podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO),

3.     rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO),

4.     wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Kontrahenta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

5.     sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur. korekt, specyfikacji towarowych;

6.     generowania listów przewozowych niezbędnych do realizacji zamówienia,

7.     prowadzenia korespondencji z klientami oraz kontrahentami,

8.     informowania o promocjach,

9.     realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  

5. Skąd mamy Państwa dane? Otrzymaliśmy je podczas zakładania konta w naszym panelu B2B, a także później w związku z transakcjami dokonywanymi przez Państwa w naszej firmie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy   kupna - sprzedaży.
 

 6. Jak długo przechowujemy Twoje dane? Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po  tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. 

7.    Kto będzie odbiorcą danych? Odbiorcy danych osobowych  - szanujemy Twoje dane osobowe, jak i innych naszych Kontrahentów. Nie sprzedajemy ich, nie udostępniamy ich osobom trzecim poza wyjątkami wskazanymi w tym dokumencie. Dlatego też chcemy, abyś wiedział, że odbiorcami Twoich danych będą: 

1)      Symfonia - firma dostarczająca nam  narzędzie do księgowości i fakturowania,

2)      Urząd Skarbowy w Warszawa - Wawer

3)      Biuro Rachunkowe  zajmujące się naszą obsługą księgową,

4)      Magento – firma dostarczająca nam oprogramowanie do hurtowni

5)      wybrani Operatorzy logistyczni, tacy jak: Poczta Polska, DPD, In Post ,UPS,TNT,GEIS FEDEX, (a także ich podwykonawcy) Operator logistyczny (kurier w jego imieniu) może kontaktować się telefonicznie z Państwem, odbiorcą, nadawcą przesyłki pod przekazane numery telefonu w celu usprawnienia dostarczenia Przesyłki;

6)      podmioty świadczące lub pośredniczące w usługach teleinformatycznych, w tym dostawcy hostingu;

7)      osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 

7. Poznaj swoje prawa. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu otrzymywania informacji handlowych, możesz tę zgodę w każdym momencie cofnąć całkowicie lub częściowo składając nam stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub e-mailowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pomimo cofnięcia zgody możemy nadal wysyłać do Ciebie wiadomości, które zostały zamówione (np. statusy Zleceń, elektroniczne obrazy faktur) lub dotyczą usług, produktów, dokumentów, a ze swej natury wymagają wysłania powiadomienia. 

9.  W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do naszej firmy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. W przypadku powzięcia przez Ciebie informacji o naruszeniu ochrony danych, powiadom nas o tym niezwłocznie. Umożliwi nam to podjęcie niezbędnych kroków. Niezależnie od powyższego w przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, bez zbędnej zwłoki zawiadomimy Cię o takim naruszeniu, jeżeli dotyczy ono Twoich danych.

 

 

Powered by vlct.com