Poddziałanie 8.2

                                                                         


PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI

Automatyzacja procesów biznesowych firmy EUROFALA GRZEGORZ ZYŚK i Partnerów poprzez wdrożenie systemu informatycznego B2B Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Powered by vlct.com