Sorry, you have been blocked

You are unable to access magedelight.com

Why have I been blocked?

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.

What can I do to resolve this?

You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.

Stroje plażowe Dostawa 2021 Eurofala sklep - stroje kąpielowe i kostiumy kąpielowe 2021

Dostawa

 

Po zalogowaniu mamy zakładkę status zamówienia, w tej zakładce możemy sprawdzić historię naszych zamówień oraz status naszego ostatniego zamówienia. Status okeśla nam stopień realizacji zamówienia łącznie z numerem listu przewozowego po jego wysłaniu.

 

Zamówiony towar jest realizowany z dnia na dzień to znaczy zamówienia złożone bieżącego dnia do godziny 12:00 są realizowane tego samego dnia po przesłaniu potwierdzeniu płatności generowanego przez bank , następnego dnia otrzmujecie państwo zamówiony towar, jeżeli w danej chwili dany towar zamówiony jest niedostępny w magazynie nasz pracownik kontaktuje sie z państwem w kwesti uzupełnienia danego towaru lub zastąpieniem go innym z naszej oferty.


 

Przesyłki zagraniczne

Powered by vlct.com